Za zatrzymanym właśnie Rafałem Baniakiem, byłym wiceministrem gospodarki, a ostatnio prezesem Pracodawców RP, ujęły się organizacje biznesu.

- Istnieje poważna wątpliwość, na ile takie działania służą dobru śledztwa, a na ile są wymierzone przeciwko konkretnym osobom, które reprezentują środowiska krytykujące władzę – pisze Wojciech Kostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu. Przypomniał przy tym, że policja powinna podejmować decyzje na podstawie solidnych przesłanek i „nie rujnować życia zatrzymanych” przed wyrokiem sądu. Szef PRB zaapelował o umiar w stosowaniu środków naruszających godność osób objętych postępowaniem i podkreślił, że oczekuje respektowania zasad obowiązujących w społeczeństwach demokratycznych.

Czytaj więcej

CBA zatrzymało Rafała Baniaka, prezesa Pracodawców RP

Oczywiście, w obronie Rafała Baniaka stanęła także organizacja, której był ostatnio prezesem, czyli Pracodawcy RP. Oni także protestowali przeciwko nadużywaniu zatrzymań bez uzasadnienia. – Nie przesądzając o winie Rafała Baniaka, prezesa Pracodawców RP, chcemy podkreślić, że sam Rafał Baniak był i jest do dyspozycji organów ścigania – pisze Joanna Makowiecka-Gatza, przewodnicząca Rady PRP. Podkreśla, że Baniak nie uchylał się od udziału w czynnościach sądu czy prokuratury. „Stawiłby się na każde wezwanie organów ścigania” – podkreśla Makowiecka-Gaza i dodaje, że sposób działania organów ścigania w tej sprawie narusza godność osoby objętej postępowaniem i jest zbyt radykalny.

- Rafał Baniak uważa się za osobę niewinną i nie ma nic do ukrycia — napisał w wydanym oświadczeniu jego adwokat, po tym, gdy ten były wiceminister gospodarki (2007-2011) oraz skarbu (2011 – 2015), został w środę rano zatrzymany przez CBA na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Szef Pracodawców RP oraz trzej inni przedsiębiorcy mają usłyszeć zarzuty o charakterze korupcyjnym. Potwierdza to tweet Stanisława Żaryna, który dodał, że zatrzymano jeszcze 3 inne osoby i trwają przeszukania w urzędzie m.st. Warszawy oraz… MPO.

Jak poinformował adwokat, po zakończeniu czynności prowadzonych przez prokuraturę, Rafał Baniak odniesie się do treści stawianych mu zarzutów.

Czytaj więcej

Rafał Baniak: Gra o najwyższą stawkę

Warto przypomnieć, że to nie pierwszy przypadek w ostatnich nawet nie latach, a miesiącach, gdy organizacje zrzeszające przedsiębiorców muszą bronić swoich prezesów przed nie do końca uzasadnionymi zatrzymaniami. We wrześniu 2022 r. polskim biznesem wstrząsnęła wiadomość o zatrzymaniu przez CBA Macieja Wituckiego, prezesa Konfederacji Lewiatan, dokładnie w dniu, w którym miał otwierać organizowaną przez Lewiatana konferencję EFNI w Sopocie. Szybko wyszedł na wolność, bo sąd nie zgodził się na aresztowanie, a organizacja również podkreślała, że niezależnie od powodów, nie było podstaw do zatrzymania Wituckiego w takiej formie, w jakiej to nastąpiło, czyli w nocy w hotelu w Gdańsku, by następnie przewieźć go do Wrocławia. Zwłaszcza, że zatrzymanie dotyczyło sprawy toczącej się od wielu lat, w której Witucki już wiele razy składał wyjaśnienia i był do dyspozycji prokuratury.