Jesteśmy już szóstym rynkiem w Unii pod względem liczby aktywnych zawodowo specjalistów ICT , których liczba wzrosła na koniec 2021 do prawie 586 tysięcy. Jednak duża część z nich pracuje dla zagranicznych firm, które bardziej doceniają rolę cyfryzacji biznesu niż krajowi przedsiębiorcy.

Pod tym względem Polska jest daleko poniżej unijnej średniej- wynika z najnowszych danych Eurostatu, który porównał poziom cyfryzacji w sektorze przedsiębiorstw (w firmach niefinansowe zatrudniających co najmniej 10 osób).

Okazało się, że w ocenie cyfryzacji biznesu polskie firmy również plasują się w pierwszej szóstce w Unii. Tyle że od końca. Podczas gdy w całej Wspólnocie (27 państw) odsetek przedsiębiorstw z bardzo niskim poziomem cyfryzacji wynosił na koniec zeszłego roku 44 proc., to w Polsce sięgał 58 proc. Podstawowy poziom digitalizacji (oceniany pod kątem 12 wskaźników, w tym udziału e-commerce i wykorzystania jakiejś technologii AI) ma w naszym kraju tylko cztery na dziesięć przedsiębiorstw- wobec 56 proc. średniej dla krajów Unii.

Czytaj więcej

Cyfryzacja coraz ważniejsza. Nadal jest dużo do zrobienia

Tę średnią podwyższają firmy skandynawskie (liderem jest Szwecja (86 proc.!) a kolejne miejsca zajmują Finlandia i Dania, gdzie podstawowy poziom cyfrowego rozwoju osiągnęło osiem na dziesięć firm. Z kolei w Niemczech ich udział sięga 60 proc.

W naszym regionie najlepiej wypadła w tym zestawieniu Litwa (58 proc.) i Słowenia (56 proc.).Niewiele gorzej jest w Czechach (55 proc.)

Najsłabiej w tej ocenie wypadła Rumunia, która - podobnie jak Polska - od kilku lat intensywnie walczy o udział w światowym rynku usług ICT. Jednak rumuńscy informatycy również pracują głównie dla zagranicznych firm, co pokazuje zaledwie 24 proc. grupa przedsiębiorstw w Rumunii, które osiągnęły podstawowy poziom cyfryzacji. Pozostałe są bardzo mało zaawansowane w tym obszarze.

Kolejne miejsca od końca zajmują Bułgaria i Węgry, gdzie udział firm z cyfrowymi podstawami wynosi odpowiednio 27 i 36 proc.