Dzięki inżynierskim modelom symulacyjnym, które opracował CIM-mes Projekt, by wyłonić zwycięzcę konkursu nie inwestowano w budowę i porównywanie prototypów wielu wykonawców. Wówczas zorganizowanie konkursu trwałoby znacznie dłużej, a pomiary efektywności zajęły by kilka lat. Działanie ciepłowni musiałoby zostać zbadane w różnych okresach roku, w efekcie koszty konkursu byłyby nieporównywalnie wyższe, a wyniki byłyby trudne do porównania z powodu różnic klimatycznych i innych właściwości energetycznych ogrzewanych budynków. Odpowiedzią na tak skomplikowane analizy jest świat wirtualny, projekty były najpierw poddawane testom i ocenie w świecie cyfrowym, a dopiero jeden pomysł z największą efektywnością, przeszedł do drugiego etapu, którym jest budowa fizycznej instalacji.

Było to możliwe dzięki rozwiązaniom CIM-mes Projekt, firma przygotowała ramy modelowania i raportowania zapewniające porównywalność wyników konkurujących zespołów. Eksperci CIM-mes Projekt wspierali też na bieżąco Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w projekcie Ciepłowni Przyszłości, którego celem jest wyłonienie takiego rozwiązania by całe osiedla mogły być ogrzewane nawet w 90 proc. z odnawialnych źródeł energii.

CIM-mes Projekt jest polską firmą inżynieryjną z 35-letnim doświadczeniem w obszarze modelowania i symulacji.

Nowoczesna inżynieria wykorzystana w projekcie umożliwi zmianę lokalnych kotłowni w powiatach czy gminach choć obecnie pompy ciepła czy kolektory to w powszechnym mniemaniu rozwiązania wyłącznie dla domów jednorodzinnych. Wyniki konkursu pokazują, że z powodzeniem zasilać mogą także całe zespoły budynków wielorodzinnych.

Praca nad projektem i doskonalenie jego parametrów użytkowych mogą być z powodzeniem realizowane bez inwestowania ogromnych pieniędzy w tworzenie i wielokrotne przerabianie fizycznych prototypów. Specjaliści mogą przygotować narzędzia, które pozwolą osiągnąć ten sam efekt szybciej, taniej, a często także lepiej. Pozbywając się w pierwszej fazie fizycznego prototypu możliwe jest też uzyskanie dużo lepszych efektów, dzięki przeprowadzeniu większej liczby bezkosztowych wirtualnych eksperymentów poprawiających właściwości obiektu i od razu poznanie wyników takiej próby. Warto więc odważnie sięgać po nowoczesne rozwiązania modelowania i symulacji przygotowywane przez doświadczonych inżynierów.