Dotychczas nieuczciwi dłużnicy mieli szerokie pole do popisu, by oszukiwać komornika i zwlekać ze spłatą zaległych zobowiązań. Droga od rozpoczęcia do zakończenia egzekucji ws. zajęcia nieruchomości i pozostałego majątku trwała długo i wymagała uważnego rozpatrzenia przez sąd. Oskarżony mógł w tym czasie szybko sprzedać swoją nieruchomość lub darować ją krewnemu, jak i wyczyścić cały swój rachunek w banku.

Ma się to jednak zmienić. Od lipca b.r. komornik może już sam dokonywać egzekucji, zamiast składać wniosek do sądu o wpis do księgi wieczystej. Za miesiąc zostaną wprowadzone kolejne przełomowe zmiany w zakresie kompetencji komorników. Od 8 września zyskają oni również możliwość zajęcia konta bankowego dłużnika drogą elektroniczną, co znacznie przyspieszy cały proces. Jak dotąd komornik musiał wysyłać w tej sprawie wniosek do banku zwykłą pocztą lub przesyłką kurierską, co przeciągało się nieraz nawet na kilka dni.

We wrześniu zostaną uruchomione również elektroniczne licytacje ruchomości. Uczestnictwo w e-licytacjach będzie darmowe i będą się one odbywały się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, nad którym pracuje obecnie Krajowa Rada Komornicza.