Prezesem nowej spółki został Jan Edmund Kowalski, wiceprezesem ds. finansowych – Robert Cicirko a członkiem zarządu - Robert Bernisz. Powołano także sześcioosobową radę nadzorczą, która reprezentuje instytucje podstawowe dla odbudowy. Jest w niej reprezentant prezydenta i premiera, reprezentanci ministra kultury i dziedzictwa narodowego, a także reprezentant m.st. Warszawy. Członkami Rady Nadzorczej zostali: prof. Rafał Wiśniewski, dr hab. Małgorzata Podrecka, Michał Olszewski, Robert Chmielarczyk, Michał Pelczarski i Grzegorz Kłoczko.

- Powołanie Spółki Celowej Pałac Saski sp. z o.o. to kolejny etap w zainaugurowanym przez pana prezydenta procesie odbudowy – powiedział na uroczystości Piotr Gliński.

Czytaj więcej

Prezydent podpisał ustawę o odbudowie Pałacu Saskiego w Warszawie

Minister kultury chce by odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej dopełniła historyczne założenie architektoniczne, a także zakończyła proces odbudowy Warszawy po zniszczeniach wojennych.

W odbudowanych obiektach mają się mieścić w przyszłości: Senat RP oraz Urząd Wojewódzki a także instytucje kulturalne, edukacyjne i użyteczności pożyteczności społecznej.

Koszt odbudowy Pałacu Saskiego szacowany jest na blisko 2,45 mld zł w ciągu dziesięciu lat - wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, która ma tę inwestycję umożliwić. Pierwsze pieniądze, jak wynika z uzasadnienia przygotowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego została zabezpieczona już na rok 2021. W tym roku, czyli przez najbliższy miesiąc, koszt odbudowy to już 20 mln zł. Nie wiadomo, ile z nich zostanie przeznaczonych na pensje i uposażenia zarządu oraz rady nadzorczej spółki.

Pałac Saski w okresie II Rzeczypospolitej był siedzibą Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a sąsiedni Pałac Brühla był siedzibą MSZ.W e wrześniu 1939 roku pałac zajął Wehrmacht. Budynek został wysadzony przez Niemców w grudniu 1944 r., już po upadku Powstania warszawskiego. Ocalały jedynie fragmenty kolumnady z Grobem Nieznanego Żołnierza. Po wojnie uznano jego odbudowę za zbyt kosztowną.

Czytaj więcej

Sterczewski: Odbudowa Pałacu, to zniszczenie Grobu Nieznanego Żołnierza