W dorocznym przeglądzie bankierów zarabiających rocznie milion euro lub więcej (licząc podstawowe wynagrodzenie, premie, nagrody z długim terminem wypłat i fundusz emerytalny) EBA podał, że w 2019 r. wyspy brytyjskie opuściło 95 takich osób. Z kolei z danych TheCityUK wynika, że na Wielką Brytanię przypadało w 2019 r. 71 proc. z 4963 bankierów z najwyższego poziomu wynagrodzeń, w sektorze finansowym pracuje nadal 380 tys. ludzi, co oznacza, że Londyn jest w dalszym ciągu największym w Europie ośrodkiem finansów.

Wielka Brytania wyszła z Unii z końcem grudnia 2020, do tamtej pory wiele banków i innych instytucji finansowych przeniosło ponad 7200 pracowników z Londynu do nowych albo rozbudowanych ośrodków na kontynencie, aby zapewnić klientom pełny dostęp do unijnego rynku finansowego. Przeprowadzki zwiększyły liczbę takich „rekinów" w Niemczech do 492 z 450, we Francji do 270 z 234 i we Włoszech do 241 z 206 — podał Reuter za EBA. „Wzrost liczby osób dużo zarabiających wynikał głównie z przenoszenia pracowników z Wielkiej Brytanii do 27 krajów Unii w ramach przygotowań do brexitu" — stwierdził EBA w raporcie.