Polska jest jedynym państwem Unii Europejskiej, w którym wykazano wzrostowy trend udziału szkodliwego pyłu PM10, odpowiedzialnego za powstawanie smogu, na obszarach wiejskich – wynika z raportu Institute for Security, Energy and Climate Studies (ISECS). Podobna sytuacja występuje w przypadku emisji benzopirenu, którego koncentracja w powietrzu również jest znacznie wyższa w Polsce niż w pozostałych państwach członkowskich, z wyjątkiem Czech, borykających się z podobnym jego stężeniem.

Autorzy raportu wskazują też, że gospodarstwa domowe w mieście i na wsi znacząco różnią się pod względem stosowanych paliw do ogrzewania pomieszczeń. W miastach za ogrzewanie odpowiedzialne jest przede wszystkim ciepło z sieci (59,9 proc.). Z kolei na wsi zdecydowanie przeważają paliwa stałe (89,8 proc.). Szacuje się, że dominującym źródłem ogrzewania dla budynków postawionych w latach 1945–1988 są kotły węglowe. Znajdują się one w 76 proc. tych budynków. Tymczasem to właśnie dym z domowych kominów jest główną przyczyną powstawania smogu. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje w swoim raporcie, że często jakość powietrza w niewielkich miejscowościach jest nawet gorsza niż w dużych miastach.

O dobrych praktykach i innowacyjnych rozwiązaniach w walce ze smogiem, a także o kierunkach rozwoju polityki energetycznej na obszarach wiejskich w Unii Europejskiej i w Polsce, rozmawiać będą uczestnicy międzynarodowej konferencji „Energetyka, środowisko, rolnictwo" w Grodnie koło Międzyzdrojów. Wydarzenie, które rozpocznie się 11 października, organizuje Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Agro Promotion oraz Fundacją Na Rzecz Rozwoju Wsi Polska Wieś 2000 im. M. Rataja.

Według prezesa Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Krzysztofa Podhajskiego problem smogu, który funkcjonuje w świadomości mieszkańców większych miast, nie jest do końca dostrzegany przez społeczności lokalne na obszarach wiejskich. – Celem konferencji jest nie tylko wypracowanie rozwiązań kluczowych w walce o czyste powietrze na szczeblu administracji, instytucji państwowych czy branży energetycznej, ale także zwrócenie uwagi mieszkańców polskiej wsi na narzędzia, z których mogą korzystać, aby poprawić swoje warunki życia oraz prowadzenia działalności rolniczej – podkreśla Podhajski.

W dyskusji wezmą udział m.in. komisarz ds. rolnictwa UE Phil Hogan, minister środowiska Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Ardanowski, minister energii Krzysztof Tchórzewski czy Jerzy Buzek – przewodniczący komisji ds. przemysłu, badań naukowych i energii Parlamentu Europejskiego.