-  Jeżeli dotychczasowa dynamika skupu mleka utrzyma się do końca tego sezonu, przekroczenie kwoty krajowej dostaw może wynieść ok. 2 proc. – ostrzega Agencja Rynku Rolnego.

Od kwietnia do listopada 2012 r. skup mleka w Polsce wyniósł 6,68 mld kg, czyli  o 5,1 proc. większy niż w tym samym okresie roku kwotowego 2011/2012. ARR podaje, że po ośmiu miesiącach stopień  wykorzystania kwoty krajowej dostaw wyniósł w Polsce 68,19 proc.

Komisja Europejska proponuje zniesienie kwot produkcji mleka od 2015 r. Biorąc to pod uwagę, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich  chce, aby resort rolnictwa przekonał Brukselę do nierozliczania kwot oddzielnie dla poszczególnych krajów, ale by zrobiła to łącznie dla całej UE. Uważa, że wspólna kwota nie zostanie z pewnością przekroczona w 2012/2013 r., dzięki czemu nie tylko Polska uniknie kar.

Od wejścia Polski do UE tylko raz, w roku 2005/2006, nasi rolnicy przekroczyli kwotę. Polska zapłaciła wówczas 64,4 mln euro kary. ARR zaznacza, że jest za wcześnie, aby powiedzieć, ilu – z niemal 150 tys. dostawców hurtowych – grożą kary i ile zapłacą tym razem.