Węzeł Ekspedycyjno-Rozdzielczy Poczta otworzyła w na lubelskim Felinie. Wartość inwestycji sięgnęła 120 mln zł. W nowym kompleksie będzie pracować około 700 osób.

Sortownia przyspieszy obsługę klientów, unowocześni pracę oraz poprawi warunki socjalne pracowników. Węzeł ma obsługiwać województwo lubelskie, a po zainstalowaniu automatycznych maszyn rozdzielczych - również obszary sąsiednie. Lubelska sortowania to jeden z ośmiu węzłów tzw. klasy A – wspólnie z WER Warszawa, Komorniki, Pruszcz Gdański, Wrocław, Zabrze, Kraków i Łódź – tworzy podstawowy szkielet systemu logistycznego Poczty Polskiej.

Łączna powierzchnia gruntów na których znajduje się placówka Poczty zajmuje prawie 12 ha, w tym ponad 2 tys. m2 zabudowy, tereny utwardzone (place manewrowe, chodniki dla pieszych, stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych), i tereny zielone. Obiekt - 4 budynki zajmuje łącznie ponad 22,9 tys. m2 powierzchni.

Węzeł znajduje się przy planowanej obwodnicy miasta. Niedaleko, bo tylko 5 km od tej sortowni, ma powstać lotnisko w Świdniku. Poczta będzie mogła wykorzystać je do przewozu listów priorytetowych i przesyłek kurierskich. Bezpośrednim otoczeniem węzła jest Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO – Park Mielec Podstrefa Lublin.