O wyniku dowiedziała się agencja Reuters; dwa lata temu strata wynosiła tylko 1,3 mld hrywien; w 2010 r. skoczyła do 21,4 mld hrywien (2,7 mld dol.).

To efekt sprzedaży gazu na rynku wewnętrznym po zaniżonych cenach. W tym roku sytuacja ma się zmienić, co wymogli na ukraińskim rządzie pożyczający mu pieniądze, przede wszystkim MFW.

Od kwietnia cena dla ludności wzrośnie o 50 proc. Kolejna podwyżka nastąpi jesienią. Naftohaz nie tylko jest operatorem magistrali przesyłowych, ale także wydobywa gaz na Ukrainie i dostarcza go odbiorcom.

Wyniki zależą w dużym stopniu od ceny gazu kupowanego od Rosji. W I kw. cena wynosi 264 dol./1000 m

3

Ukraina jest największym klientem Gazpromu (przed Niemcami i Turcją). W 2006 r. zakupiła 58,9 mld m

3

; w 2007 r. — 59,2 mld m

3

Autopromocja
#NowaRp.pl

Znacznie więcej niż wiedza

ZAPRENUMERUJ

; w 2008 r. — 56 mld m

3

. a w kryzysie 2009 r. — 33 mld m

3

. W 2010 r. było to 33,7 mld m

3

.

W minionym roku Gazprom zapłacił Naftohazowi awansem 1,5 mld dol. za tranzyt swojego gazu.