Lasy Państwowe, które zajmują się pozyskiwaniem i sprzedażą drewna, sprzedały 95,9 proc. surowca przeznaczonego do sprzedaży ofertowej. Średnia cena drewna w Polsce wynosi ok. 145 zł za metr sześc. W Niemczech, na Białorusi czy w Czechach metr sześc. surowca kosztuje średnio od 140 do 160 zł.

Na ten rok LP zaoferowały do sprzedaży ogółem 35,7 mln m sześc. drewna. Pula hurtowa, dla przedsiębiorców, wynosi 29,2 mln m sześc. a reszta jest przeznaczona dla odbiorców detalicznych.

Lasy podsumowały właśnie sprzedaż drewna  w systemie sprzedaży ofertowej na rok 2013. System jest przeznaczony dla klientów, którzy już wcześniej kupowali drewno od Lasów Państwowych, a przedsiębiorcy mogą nabyć surowiec w ilości do 70 proc. rocznej średniej swoich zakupów z ostatnich 3 lat. LP sprzedały aż 95,9 proc. surowca przeznaczonego do sprzedaży ofertowej. Ceny w tym wypadku nie były przedmiotem licytacji, zostały bowiem ustalone na podstawie średnioważonej ceny na daną grupę handlowo-gatunkową drewna uzyskaną w Portalu Leśno-Drzewnym w II półroczu 2012 r. Przedsiębiorcy w ramach sprzedaży ofertowej licytowali tylko objętość zamawianego drewna.

Niesprzedany w tej procedurze surowiec został w całości skierowany do sprzedaży w internetowych aukcjach systemowych, do których dostęp mają wszyscy chętni, także nowe firmy na rynku, które dopiero zaczynają współpracę z LP. Aukcje, podczas których klienci licytują i objętość, i cenę surowca, zostały już zakończone w Regionalnych Dyrekcjach LP w Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Zielonej Górze oraz Gdańsku. - Na ich podstawie można prognozować, że również w tej procedurze ogromna większość wystawionego drewna zostanie kupiona - ocenia Anna Malinowska, rzecznik LP. Jak mówi, ceny uzyskiwane w aplikacji „e-drewno" w największym stopniu odzwierciedlają trendy rynkowe, ponieważ mogą brać w nich udział wszyscy chętni nabywcy. Ceny uzyskane dotychczas w wyniku aukcji są wyższe od tych, które zostały ustalone na I kwartał 2013 roku w sprzedaży ofertowej, niekiedy nawet o 40 proc. i więcej. Znaczący wzrost cen odnotowano w dyrekcjach obejmujących obszary graniczące z Niemcami. Ceny na Wschodzie są niższe.

Dużym zainteresowaniem kupujących cieszy się też pula inwestycyjna. To wydzielona do sprzedaży ofertowej ilość drewna dla firm, które rozwijają działalność i zwiększają produkcję. Wynosi ona 3 proc. całej puli surowca. -  Przewidujemy, że w całych LP w procedurze tej uczestniczyć może od 40 do 50 przedsiębiorców - dodaje Malinowska. Do 1 lutego 2013 r. przedsiębiorcy mogą składać wnioski do odpowiednich RDLP o zakwalifikowanie do uczestnictwa w tej formie sprzedaży, przedstawiając m.in. dokumenty potwierdzające dokonanie inwestycji zwiększających moce przerobowe ich firm.