Od 1 stycznia 2014 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wprowadza nową wysokość najniższej miesięcznej składki ubezpieczenia zdrowotnego dla rolników z działów specjalnych. Będzie to 151 złotych.

Podstawą do wskazania jej miesięcznej wysokości jest kwota minimalnego wynagrodzenia za prace od 1 stycznia 2014 roku czyli 1680 zł. (9 proc. X 1680 zł. – 151 zł).

KRUS przypomina jednocześnie rolnikom o konieczności złożenia do 31 stycznia 2014 r. oświadczenia o rodzajach prowadzonej działalności i przewidywanych dochodach jakie z niej uzyskają wraz z odpowiednim odpisem decyzji naczelnika urzędu skarbowego w tej sprawie.

Działy specjalne produkcji rolnej to: uprawy w szklarniach, uprawy grzybów i ich grzybni, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęganie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Wcześniej składka wynosiła 144 złotych.