Ich uczestnicy będą mogli w nowej perspektywie finansowej skorzystać z unijnych dotacji i założyć las na gruntach rolnych.

Chętni rolnicy mogą uczestniczyć w szkoleniach rozpoczynających się w przyszłym roku i trwających przez dwanaście miesięcy, które pokażą im jak założyć las, potem go pielęgnować, a w tzw. międzyczasie czerpać z tego pieniądze z funduszy unijnych.

Ze szkoleń mogą skorzystać rolnicy z całego kraju. Także uprawiający już lasy.

W trakcie kilkudniowych turnusów szkoleniowych rolnicy będą uczestniczyć w wykładach teoretycznych na tematy dotyczące zakładania lasów oraz kwestii obsługi finansowej i formalnej tych przedsięwzięć. Zaś drugą część szkoleń będą obejmowały zajęcia praktyczne.

W trakcie kilkunastu szkoleniowych spotkań rolnicy poznają m.in. podstawy prawne prowadzenia gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych, charakterystykę podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych w lasach, zasady BHP obowiązujące podczas wykonywania prac leśnych oraz dobór narzędzi służących do wykonywania poszczególnych zabiegów .

Bezpośrednimi realizatorami szkoleń są Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.