Giełda czeka na decyzję resortu finansów

Dziewięć miesięcy to za mało na wydanie postanowienia, dzięki któremu mógłby ruszyć obrót nowymi kontraktami na polski prąd i gaz.

Publikacja: 17.12.2014 11:20

Towarowa Giełda Energii już 17 marca złożyła do Ministerstwa Finansów wniosek o zezwolenie na prowad

Towarowa Giełda Energii już 17 marca złożyła do Ministerstwa Finansów wniosek o zezwolenie na prowadzenie giełdy instrumentów finansowych.

Foto: Fotorzepa, Kuba Kamiński Kub Kuba Kamiński

Towarowa Giełda Energii już 17 marca złożyła do Ministerstwa Finansów wniosek o zezwolenie na prowadzenie giełdy instrumentów finansowych. Uzyskanie tego pozwolenia jest niezbędne do uruchomienia notowań kontraktów futures na energię elektryczną i gaz, rozliczanych wyłącznie pieniężnie. Obecnie giełdowe transakcje tymi towarami są przeprowadzane wyłącznie poprzez rozliczenia w formie fizycznej dostawy.

Resort finansów, który jest odpowiedzialny za rozpatrzenie wniosku TGE, podał, że decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie giełdy instrumentów finansowych przez TGE wyda niezwłocznie po analizie jej wniosku i dołączonych do niego kompletnych dokumentów. Tłumaczy, że postępowanie w sprawie zezwolenia na prowadzenie giełdy, z uwagi na jej szczególnie skomplikowany charakter, złożoność oraz wielowątkowość wymaga przeprowadzenia pogłębionej analizy formalnoprawnej. Po za tym resort musi być pewny, że TGE zapewni prowadzenie giełdy instrumentów finansowych w sposób niezagrażający bezpieczeństwu obrotu oraz należycie zabezpieczający interesy uczestników rynku.

– Jednym z istotniejszych elementów podlegających ocenie w trakcie rozpatrywania wniosku na prowadzenie giełdy jest jej regulamin – twierdzą przedstawiciele resortu. Dodają, że TGE zmieniła jego proponowane zapisy. To wymagało zasięgnięcia kolejnej opinii Komisji Nadzoru Finansowego, na którą ministerstwo teraz oczekuje.

Resort dodatkowo podaje, że niezależnie od tego ocenia i analizuje wniosek TGE. Bez opinii KNF wydanie decyzji jest jednak niemożliwe. Wcześniej nadzorca zapewnił, że dodatkową opinię wyda również bez zbędnej zwłoki. Żadna z instytucji konkretnych terminów podjęcia stosowanych decyzji jednak nie podała.

Opieszałość instytucji odpowiedzialnych za rozpatrzenie wniosku TGE spowodowała, że kontraktami futures na polski prąd można dziś handlować tylko na czeskiej giełdzie PXE. Nasi południowi sąsiedzi wprowadzili tego typu instrumenty do obrotu 1 września. Można u nich handlować również energią czeską, słowacką, węgierską i rumuńską.

Coraz bardziej konkurencyjną ofertę mają inne europejskie giełdy. Obecnie zdecydowanie największe obroty prądem występują na skandynawskiej giełdzie Nasdaq OMX Commodities. Drugim dużym rynkiem finansowym jest niemiecka giełda EEX. Najważniejszym rynkiem dla transakcji z fizyczną dostawą gazu w strefie euro jest z kolei giełda Pegas – joint venture niemieckiej giełdy EEX i francuskiej Powenext.

Towarowa Giełda Energii już 17 marca złożyła do Ministerstwa Finansów wniosek o zezwolenie na prowadzenie giełdy instrumentów finansowych. Uzyskanie tego pozwolenia jest niezbędne do uruchomienia notowań kontraktów futures na energię elektryczną i gaz, rozliczanych wyłącznie pieniężnie. Obecnie giełdowe transakcje tymi towarami są przeprowadzane wyłącznie poprzez rozliczenia w formie fizycznej dostawy.

Resort finansów, który jest odpowiedzialny za rozpatrzenie wniosku TGE, podał, że decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie giełdy instrumentów finansowych przez TGE wyda niezwłocznie po analizie jej wniosku i dołączonych do niego kompletnych dokumentów. Tłumaczy, że postępowanie w sprawie zezwolenia na prowadzenie giełdy, z uwagi na jej szczególnie skomplikowany charakter, złożoność oraz wielowątkowość wymaga przeprowadzenia pogłębionej analizy formalnoprawnej. Po za tym resort musi być pewny, że TGE zapewni prowadzenie giełdy instrumentów finansowych w sposób niezagrażający bezpieczeństwu obrotu oraz należycie zabezpieczający interesy uczestników rynku.

Biznes
Diesel, benzyna, hybryda? Te samochody Polacy kupują najczęściej
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Biznes
Konsument jeszcze nie czuje swej siły w ESG
Materiał partnera
Rośnie rola narzędzi informatycznych w audycie
Materiał partnera
Rynek audytorski obecnie charakteryzuje się znaczącym wzrostem
Materiał partnera
Ceny za audyt będą rosły