100-milinowy kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie modernizacji 71-kilometrowego odcinka linii E59 pomiędzy Rawiczem a Czempiniem. Inwestycja obejmie całkowitą przebudowę torów oraz sieci trakcyjnej. W czasie prac zmodernizowany zostanie także system zasilania oraz systemy sygnalizacyjne i telekomunikacyjne. Po zakończeniu modernizacji pociągi pasażerskie będą mogły jechać z prędkością 160 kilometrów na godzinę, a towarowe rozpędzą się do 120 kilometrów na godzinę.

Przebudowa obejmie także stacje kolejowe, na których zmodernizowane zostaną perony. Maja być wygodniejsze i przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Modernizacja ma być prowadzona w oparciu o wymogi związane z ochroną środowiska. Podniesie się również poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Część z nich zostanie zastąpiona wiaduktami.

Kredyt z EBI, wspiera największy w historii program inwestycyjny na kolei, zapewnia PLK niższe koszty obsługi oraz długi okres spłaty. Korzystamy ze wszystkich dostępnych źródeł finansowania inwestycji, mających na celu poprawę stanu infrastruktury i wzmocnienie pozycji kolei w systemie transportowym kraju – podkreśla prezes PLK Remigiusz Paszkiewicz.

Europejski Bank Inwestycyjny jest bankiem Unii Europejskiej, który udziela kredytów długoterminowych, a którego udziałowcami jest 28 państw członkowskich UE. W roku 2014 wysokość wsparcia finansowego udzielonego Polsce przez EBI wyniosła 5,5 mld euro. Obecna współpraca z EBI opiera się na finansowaniu sektora drogowego i za jego pośrednictwem, wspierania budowy odcinków autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, a także na udzielaniu kredytów przy projektach kolejowych, realizowanych z udziałem środków unijnych. Umowy kredytowe zawierane z EBI dotyczą m.in. budowy poszczególnych odcinków autostrad A1 i A2, obwodnicy Warszawy, projektów modernizacyjnych czy odbudowy dróg zniszczonych przez powódź.

Bank wspiera inwestycje kolejowe w Polsce od 25 lat – dzięki kredytom EBI, nie tylko modernizowana jest infrastruktura kolejowa, ale także odnawiany jest tabor. PLK zawarło z EBI dotychczas 13 umów kredytowych dla projektów dotyczących m.in. poprawy przepustowości podstawowej sieci kolejowej w Polsce, projektów rewitalizacyjnych, linii E65 Warszawa - Gdynia. Planowane jest podpisanie kolejnych umów w tym roku oraz w przyszłym.