O planowanej transakcji przedsiębiorcy można dowiedzieć się ze strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, do którego inwestor zgłosił się z wnioskiem o zgodę na koncentrację w ubiegłym tygodniu.

- Wasko nie komentuje prywatnej inwestycji pana prezesa. Mogę nadmienić, że nabycie dotyczy 66,6 proc. akcji Novum. Transakcja odbędzie się w tym roku po uzyskaniu zgody urzędu - mówi rpkom.pl Tomasz Kosobucki, kierownik Biura Giełdy w Wasko i wiceprezes spółki zależnej COIG.

Informatyczne Wasko wyrosło na realizacji dostaw dla sektora telekomunikacyjnego. Głównym klientem firmy była Telekomunikacja Polska (dziś Orange Polska). W ostatnich latach Wasko, m.in. w konsorcjum ze spółkami Fonbud i Telnet, brało udział w budowie regionalnej dolnośląskiej sieci szerokopasmowej. Realizuje też podobne zadania dla podlaskiej i świętokrzyskiej sieci szerokopasmowej.

Novum to dawniej Novum Telekomunikacja, czyli stacjonarny operator telekomunikacyjny (korzysta z infrastruktury innych podmiotów), który od niedawna oferuje także abonentom energię elektryczną. W 2013 r. jego przychody wyniosły około 99 mln zł, zysk operacyjny około 14,8 mln zł, a zysk netto 12,6 mln zł.

Wojciech i Krystyna Wajdowie w 2013 r. zajęli 92 miejsce na liście najbogatszych Polaków magazynu "Forbes".

Według oficjalnego biogramu, Wojciech Wajda to b. pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydziału Matematyczno-Fizycznego. Nagradzany za prace badawcze, stażysta uczelni krajowych i zagranicznych. W 1988 roku założył Wasko Sp. z o.o., którą przekształcił w spółkę akcyjną, a następnie wprowadził na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie grupa kapitałowa zatrudnia około 1300 pracowników. Spółki z grupy realizują projekty z dziedziny informatyki, automatyki przemysłowej i telekomunikacji oraz medycyny, a także wiele projektów o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa i bezpieczeństwa obywateli.

Wajda jest również współzałożycielem oraz przewodniczącym Rady Fundacji Ochrony Głuszca, której celem jest ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem. FOG współpracuje z naukowcami, leśnikami oraz myśliwymi.

Za przeszło 27-letnie zaangażowanie w budowę spółki opartej na solidnych podstawach finansowych, polepszenie bezpieczeństwa narodowego i rozwoju kraju został uhonorowany m.in. Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji, odznaką „Zasłużony dla nauki polskiej", Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.