EuroRating tłumaczy decyzję szybkim spadkiem cen miedzi, srebra i molibdenu. Notowania surowców spadły do poziomów, które mogą oznaczać generowanie przez całą grupę ujemnych wyników finansowych.

Sytuację może pogorszyć konieczność dalszego odpisywania wartości akcji Tauronu.

EyroRating podkreśla, że do spadku oceny wiarygodności finansowej KGHM przyczyniło się także obserwowane w ciągu ostatnich kwartałów pogorszenie wskaźników płynności spółki, które (szczególnie na poziomie jednostkowym) przyjmują już według agencji zbyt niskie wartości.

Sytuację pogarsza utrzymanie przez nowy rząd podatku od kopalin, który będzie stanowił dodatkowe obciążenie dla wyników finansowych KGHM nawet w sytuacji, kiedy spółka będzie generować straty na działalności operacyjnej.

Perspektywa ratingu jest negatywna z uwagi na ryzyko kontynuacji pogarszania się sytuacji finansowej spółki w przypadku utrzymania się cen miedzi oraz pozostałych surowców na obecnych bardzo niskich poziomach – i tym bardziej w razie ich dalszego spadku. Prawdopodobieństwo dalszego obniżenia ratingu w horyzoncie 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.