Spółka kontrolowana przez rodzinę Patrowiczów poinformowała o założeniu krótkoterminowych lokat na 12,3 mln zł. To więcej niż kapitalizacja firmy (9,8 mln zł).

IF Capital zajmuje się pożyczaniem pieniędzy podmiotom i osobom, które nie mogą liczyć na kredyt bankowy. Z racji podwyższonego ryzyka warunkiem jest uzyskanie odpowiednich zabezpieczeń.

Na koniec I kwartału pozostająca do spłaty wartość pożyczek udzielonych przez IF Capital wynosiła 7,9 mln zł, z czego 2,96 mln zł przypadało na Damf Invest, wehikuł inwestycyjny Patrowiczów – aktualne oprocentowanie wynosi 6-10 proc. (największa pożyczka - 2,9 mln zł - została spłacona w kwietniu).

Na osoby fizyczne przypadało 4,2 mln zł – tutaj oprocentowanie wynosiło 6,7-12 proc. Część pożyczek (2,7 mln zł) nie została jednak spłacona w terminie – w tych sprawach prowadzone są egzekucyjne postępowania komornicze.

W I kwartale firma miała 305 tys. zł przychodów i 218 tys. zł zysku netto. Notowania IF Capital podlegają gwałtownym wahaniom – od początku tego roku do marca kurs wzrósł o 44 proc., do 82 gr, by do końca kwietnia spaść o 27 proc., do 60 gr. Bieżąca wycena to 65 gr.