Polska wygrała w kategorii „Zabójcze Subsydia" za nadużycie funduszy Unii Europejskiej do spalania węgla. Jak wyjaśnia Polska Zielona Sieć, chodzi o sprzeczne z przeznaczeniem wykorzystanie unijnych ulg dla sektora energetycznego, przyznawanych od 2013 r. na podstawie Dyrektywy o Europejskim Systemie Handlu Emisjami (EU ETS). Artykuł 10c tej dyrektywy daje obecnie w drodze wyjątku możliwość okresowego przyznawania przedsiębiorstwom energetycznym w dziesięciu mniej zamożnych krajach członkowskich UE darmowych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Warunkiem jednak jest przeznaczenie ekwiwalentnej kwoty na inwestycje w dywersyfikację struktury energetycznej i źródeł dostaw energii elektrycznej oraz ograniczanie emisji dwutlenku węgla.

- Polski rząd marnuje ogromną szansę na modernizację naszej energetyki. Unijne wsparcie nie tylko nie przyczynia się ani do transformacji w kierunku zielonej energii, ani do realizacji naszych zobowiązań międzynarodowych, ale jest wręcz przeciwskuteczne, bo pogłębia uzależnienie polskiego sektora energetycznego od węgla – komentuje Marek Józefiak z Polskiej Zielonej Sieci.

W kategorii „Brudne Ulgi Podatkowe" wygrała Norwegia za wykorzystanie pieniędzy podatników do wspierania poszukiwań ropy naftowej. Z kolei najlepsza w kategorii „Podstępne Przywileje" okazała się Irlandia za spalanie torfu.

Fossil Fuel Subsidies Award to inicjatywa mająca na celu zwrócenie uwagi na sposoby wykorzystywania przez europejskie rządy pieniędzy podatników do wspierania spalania paliw kopalnych. - Nagrody te dowodzą, że zobowiązania finansowe są niezgodne z rządowymi obietnicami dotyczącymi walki ze zmianami klimatycznymi wynikającymi z porozumienia paryskiego. Dzięki nagrodom odsłaniamy ogromne ukryte subsydia dla paliw kopalnych i wzywamy wszystkie rządy europejskie do ich wyeliminowania w trybie pilnym i nie później niż do 2020 r. Prosimy również o to, aby ich budżety był w 100 proc. przyjazne dla klimatu, jak również by kraje przeszły na czystą energię tak szybko, jak to możliwe – wyjaśnia Wendel Trio, dyrektor CAN Europe.

Zwycięzcy tych antynagród zostali wyłonieni w głosowaniu publicznym na stronie internetowej CAN Europe spośród propozycji przygotowanych przez organizacje ekologiczne.