Na warszawskim parkiecie notowanych jest blisko 30 spółek związanych z ochroną zdrowia. Osiem z nich zgrupowanych jest w subindeksie WIG-leki, który w tym roku zyskał 15 proc., a więc wyraźnie mniej niż WIG. We wrześniu notowania kilku firm z tej branży wyznaczyły co najmniej roczny dołek. Jakie mają problemy?

Pierwsze przychody

W ostatnich miesiącach pod wyraźną presją podaży były kursy Adiuvo Investments, spółki zajmującej się rozwojem i komercjalizacją innowacyjnych projektów biomedycznych, oraz jej firmy zależnej Airway Medix, komercjalizującej urządzenia przeznaczone dla pacjentów unieruchomionych. Airway Medix w połowie sierpnia podpisał umowę sprzedaży systemu do czyszczenia rurek intubacyjnych za 10,5 mln euro. Około połowy tej kwoty trafi na konto w najbliższych dniach. Pozostała część płatności będzie rozłożona w czasie. Notowania wyraźnie traciły jeszcze przed sprzedażą pierwszego wynalazku. – Jako zarząd skupiamy się na budowaniu wartości komercjalizowanych technologii, ale widzimy też kursy giełdowe. Jesteśmy przekonani o dużo wyższej wartości akcji zarówno Adiuvo Investments, jak i Airway Medix – mówi Anna Aranowska-Bablok, członek zarządu w tych spółkach. – Dlatego oczekujemy, że ta rynkowa nierównowaga nie powinna długo trwać.

Brak pieniędzy

W ostatnich tygodniach wiele działo się też w Cormayu – producencie odczynników diagnostycznych. Spółka przeprowadziła publiczną emisję akcji, które były oferowane akcjonariuszom firmy zależnej Orphee, notowanej na małej giełdzie, w zamian za jej walory. Po przeprowadzonej ofercie Cormay razem z akcjami własnymi posiadanymi przez Orphee ma łącznie 89,6 proc. walorów szwajcarskiej spółki. Zarząd Cormaya zaznacza jednak, że do delistingu zależnej firmy w najbliższych kwartałach nie dojdzie. By skupić wszystkie akcje Orphee, Cormay musiałby wydać 10,4 mln zł. Takimi środkami jednak nie dysponuje. Podczas oferty aktywny był największy akcjonariusz – Total FIZ. – W trakcie emisji akcji Cormaya sprzedawaliśmy i kupowaliśmy papiery serii L. Po tej transakcji mamy więcej akcji Cormaya niż wcześniej – zaznacza Konrad Łapiński, zarządzający Total FIZ. – Niemal całkowicie wyszliśmy z akcjonariatu zależnego Orphee. W najbliższym czasie nie widzę powodów, dla których mielibyśmy znacząco zmieniać swoje zaangażowanie w spółce Cormay.

Natomiast Braster posiadający urządzenie do domowej diagnostyki raka piersi w wakacje wyemitował 3 mln akcji po 13,5 zł. Pieniądze te mają wystarczyć na bieżące utrzymanie firmy do momentu, aż rynki zagraniczne zaczną generować pierwsze pokaźne przychody ze sprzedaży. W ostatnich tygodniach spółka nie podpisała jednak nowych umów dystrybucyjnych. Wcześniej zawarła taką umowę w Irlandii.

Kiepskie wyniki

Spadki notowań Mercatora Medical i Master Pharmu to pokłosie rozczarowujących wyników finansowych w I półroczu. Rezultatom producenta rękawic gumowych głównie ciążyły wysokie ceny lateksu używanego w produkcji rękawic. Z kolei w wynikach producenta suplementów diety widoczne były koszty poniesione w związku z otwarciem nowej fabryki produkcyjnej w Łodzi i zwiększeniem zatrudnienia.