To już 17. edycja Konkursu Prawnik Pro Bono. Jego organizatorem jest Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz „Rzeczpospolita".

– Tegoroczna edycja jest inna niż dotychczasowe. Odbywała się w cieniu pandemii. A i wybór był niezwykle trudny, ponieważ wiele osób zasługiwało na to zaszczytne wyróżnienie – mówił w środę podczas uroczystego wręczania nagród Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich oraz przewodniczący kapituły konkursowej.

Czytaj także:

Prawnik Pro Bono Paweł Matyja o pomaganiu słabszym

W tym roku tytuł Prawnika Pro Bono przypadł adwokatowi Pawłowi Matyi (rozmowa z laureatem wyżej). Monika Horna-Cieślak oraz Paulina Kozłowska otrzymały wyróżnienia.

Monika Horna-Cieślak, adwokat z sześcioletnim doświadczeniem w pomocy prawnej, wspiera pokrzywdzone dzieci. W fundacji Dajemy Dzieciom Siłę koordynuje program „Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku". Udało się jej zmienić przepisy dotyczące kuratora procesowego dla małoletniego.

Paulina Kozłowska, radca prawny, prowadzi edukację prawną uczniów. Udziela bezpłatnych porad w programie „Interwencja". Od lat pomaga Tomaszowi Kozłowskiemu, mówcy i spadochroniarzowi wykonującemu brawurowe skoki, by zwrócić uwagę na osoby potrzebujące wsparcia.

Konkurs organizujemy od 17 lat. Do tej pory uhonorowaliśmy 100 prawników.

Co roku szukamy osób, które wykazały się wrażliwością społeczną i zaangażowaniem w pomoc prawną pro bono na rzecz osób fizycznych oraz organizacji pozarządowych. Kandydatów do tego tytułu wybiera kapituła nagrody składająca się z wybitnych prawników.