Urząd podatkowy Federacji Helwetyckiej podał w piątek o wymianie danych o kontach finansowych po raz pierwszy w końcu września zgodnie ze światowymi normami walki z oszustwami podatkowymi. Tajemnica bankowa nadal obowiązuje w pewnych obszarach — np. władze nie mają automatycznego dostępu do kont bankowych swych obywateli. — ale minęły już czasy, kiedy dużo zarabiający Europejczycy mogli lokować w tym kraju swe pieniądze poza kontrolą własnych urzędów podatkowych.

Początkowa automatyczna wymiana informacji dotyczy wszystkich krajów Unii i 9 dodatkowych podmiotów prawnych: Australii, Guernsey, Islandii, Japonii, Jersey, Kanady, Korei, Norwegii i Wyspy Man. „Cypr i Rumunia są na razie wykluczone, bo nie spełniają jeszcze międzynarodowych wymogów poufności i bezpieczeństwa danych" — podali Szwajcarzy.

Transmisja danych do Australii i Francji ulęgła opóźnieniu, „bo kraje te nie mogły dostarczyć swych danych z przyczyn technicznych" — wyjaśnił szwajcarski urząd i dodał, że nie otrzymał ich jeszcze od Chorwacji, Estonii i Polski.

Około 7 tys. banków, funduszy powierniczych, towarzystw ubezpieczeniowych i innych instytucji finansowych zarejestrowanych w szwajcarskim urzędzie zbiera dane o milionach kont i przesyła je do urzędu Ten z kolei przekazuje krajom partnerskim informacje o ok. 2 mln kont. Dotyczą personaliów właściciela, jego adresu, kraju zamieszkania, numeru identyfikacji podatkowej, podległej instytucji, stanu konta i wielkości dochodu. To pozwala urzędom sprawdzać, czy podatnicy poprawnie deklarują środki trzymane na zagranicznych kontach.

Doroczna wymiana danych zostanie w przyszłym roku rozszerzona na ok. 80 krajów partnerskich, o ile będą spełniać wymogi poufności i bezpieczeństwa danych. Globalne Forum ds. Przejrzystości i Wymiany Informacji w Celach Podatkowych OECD sprawdza stosowanie przez kraje tego porozumienia.

Presja międzynarodowa doprowadziła do osłabienia w ostatnich latach szwajcarskiej zasady tajemnicy bankowej, co oznacza, że bogaci ludzie na całym świecie nie mogą już ukrywać swego bogactwa w tym kraju. Zmiany przepisów wystawiły Szwajcarię na zaciekłą konkurencję z szybciej rosnącymi rynkami finansowymi, Hongkongiem i Singapurem.