Plan zbycia do końca 2021 r. 68 proc. udziału w najstarszym banku świata, zagrożonym upadkiem z powodu przeterminowanych pożyczek miał być przedstawiony Brukseli do końca grudnia 2019. Resort finansów ogłosił, że zwrócił się do Komisji Europejskiej o odroczenie tego terminu „w związku i zgodnie z prowadzonym dialogiem dotyczącym operacji zniesienia ryzyka dla tego banku".

Od banku ze Sieny zaczął się kryzys sektora bankowego we Włoszech, dopiero w 2017 r. Bruksela zgodziła się na udzielenie mu pomocy publicznej pod warunkiem przeprowadzenia ostrej restrukturyzacji przez głównego udziałowca, włoski skarb państwa.

W ramach tej pomocy bank pozbył się tzw. złych długów za ponad 30 mld euro, ale nadal. w połowie roku miał na swym koncie 16 mld przeterminowanych pożyczek, ok. 16 proc. z puli udzielonych. To była zasadnicza przeszkoda dla fuzji z innym bankiem i komplikacja w staraniach władz ponownego sprywatyzowania banku — stwierdził Reuter.

Kierownictwo banku na grudniowym posiedzeniu omawiało możliwość wystąpienia przez Włochy o roczną zwlokę do końca 2021 r. na zbycie przez państwo udziału tym banku. Nie omawiano wówczas takiej opcji z Komisja Europejską.

Rzym rozmawiał od miesięcy z Brukselą o planie przyspieszenia sprzedaży złych długów banku. Plan resortu finansów zakłada transfer części aktywów i zobowiązań banku do państwowego podmiotu zarządzającego złymi długami AMCO, ale Komisja obawia się, że to może naruszać unijne przepisy o pomocy publicznej. Komisja chce, by bank sprzedał te długi po cenie rynkowej, resort finansów chce uchronić bank od dalszej straty wartości.