Bank centralny Białorusi opublikował długo oczekiwane dane za sierpień. W porównaniu z lipcem, stan kont przedsiębiorstw zmniejszył się w trzy sierpniowe tygodnie o 1,082 mld rubli (1,56 mld zł); Firmy wykorzystywały swoje rublowe konta do zakupu walut. 21 sierpnia bank centralny postawił walczyć z wykupywaniem walut za ruble lokowane na kontach firm i czasowo wstrzymał wydawanie kredytów w systemie overnight. Na razie decyzja obowiązuje do 15 września.

Czytaj także: Białorusi kończy się gotówka, zakłady płacą w naturze

Na początku września ukazały się odpowiedzi członków zarządu Narodowego Banku Białorusi - Dmitrija Murina i Denisa Goriegliada na pytania gazety „Białoruś dzisiaj". Murin powiedział dziennikarzom, że w sierpniu „powstał zwiększony, w niektóre dni nawet gwałtowny, popyt na walutę".

Według Murina „do połowy ostatnich dziesięciu dni sierpnia popyt ze strony osób fizycznych stale wzrastał", a „wtedy do masowego nabywania obcej waluty przyłączyły się także osoby prawne (firmy prywatne i przedsiębiorstwa państwowe -red) ". „Wydaje się, że w sierpniu przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe kupowały walutę wybierając pieniądze ze swoich depozytów rublowych".

Potwierdzają to statystyki. W sierpniu (w stosunku do lipca) średnie saldo lokat terminowych w „zajączkach" zmniejszyło się o 169,1 mln rubli (231,9 mln zł). Dla porównania: w lipcu spadek salda wyniósł 52,6 mln rubli, w kwietniu (po wiosennej dewaluacji) - 162,6 mln rubli, przypomina portal banki24.by.

W sierpniu osoby fizyczne wybrały ze wszystkich rodzajów depozytów walutowych 226,2 mln dolarów. A od momentu osiągnięcia maksymalnej wielkości (w październiku 2015 r.) lokaty walutowe zmniejszyły się już o 2,413 mld dol.

Oznacza to, że od prawie 5 lat Białorusini nie zgromadzili żadnego majątku. Wydają tylko pieniądze zaoszczędzone na czarną godzinę.