Zarząd Getin Holdingu otrzymał wycenę sporządzoną na swoje zlecenie i zdecydował o dokonaniu odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji w spółkę Idea Bank Białoruś. Obciąży to jednostkowy wynik oraz kapitały własne Getin Holdingu na koniec 2020 r. kwotą 87,8 mln zł oraz wynik skonsolidowany i skonsolidowane kapitały własne kwotą 26,4 mln zł. Dane te będą jeszcze audytowane i mogą ulec zmianie – zastrzeżono. Wszystkie kwoty przedstawione w niniejszym raporcie są wartościami brutto.

Na koniec września 2020 r. Getin Holding miał 890 mln zł kapitałów własnych, z czego 165 mln zł przypadało na polski Idea Bank, który z końcem 2020 r. został przymusowo zrestrukturyzowany i przejęty przez Pekao, a jego akcje zostały umorzone.

Kilka dni temu Getin Holding poinformował, że zawarł z Minsk Transit Bank warunkową umowę sprzedaży wszystkich akcji Idea Bank Białoruś za 71,3 mln zł. Warunkami przeprowadzenia transakcji jest uzyskanie przez MTB zgody właściwego białoruskiego organu antymonopolowego, a także zapewnienie przez sprzedających zbycia przez Idea Bank Białoruś posiadanego udziału w Idea Finance z Mińska. Getin Holding liczy, że zawarcie umowy nastąpi nie później niż do 2 kwietnia 2021 r.

Idea Bank Białoruś prowadzi działalność w segmencie biznesu detalicznego i koncentruje swoją działalność na oferowaniu produktów i usług dla osób fizycznych. Na koniec września 2020 r. suma bilansowa Idea Bank Białoruś wynosiła prawie 730 mln zł, kapitały własne to 130 mln zł.