Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała w czwartek o przejęciu BS w Sośnicowicach przez BS w Mikołowie. Nadzór podjął tę decyzję na podstawie art. 146b ust. 1 ustawy Prawo bankowe (daje możliwość przejęcia banku niespełniającego wymogów kapitałowych przez inny bank).

Decyzja ta została podjęta w związku z niespełnianiem przez BS w Sośnicowicach wszystkich minimalnych wymogów w zakresie funduszy własnych określonych przepisami prawa. W związku z bardzo niekorzystną sytuacją ekonomicznofinansową tego banku, konieczne było podjęcie przez KNF decyzji o przejęciu tej instytucji za zgodą banku przejmującego. Przejęcie nie wpłynie negatywnie na stabilność BS w Mikołowie i zapewni bezpieczeństwo depozytów gromadzonych w banku przejmowanym. - To praktyczny przykład zastosowania narzędzia chroniącego bank będący w bardzo niekorzystnej sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz pieniądze jego klientów – mówi Jacek Barszczewski, rzecznik UKNF.

Na koniec 2019 r. BS w Sośnicowicach miał 100 mln zł aktywów i 92 mln zł depozytów klientów, 63 mln zł kredytów oraz 7 mln zł funduszy własnych – wynika z ostatnich danych dostępnych na stronie sośnicowickiego banku. W 2019 r. miał 2,2 mln zł straty netto.

„Działania poprzedzające podjęcie decyzji KNF zostały uzgodnione z bankiem przejmującym i skoordynowane z Systemem Ochrony Zrzeszenia BPS (System Ochrony), którego bank przejmujący jest uczestnikiem. Funkcjonowanie banków spółdzielczych w ramach Systemu Ochrony wpływa na wzrost bezpieczeństwa działania banków będących jego uczestnikami, zarówno poprzez stały monitoring bieżącej sytuacji banków, jak również stworzone mechanizmy pomocy i wzajemnego wsparcia dla jego uczestników" – podała KNF.

Z dniem 16 kwietnia zarząd BS w Sośnicowicach ulega rozwiązaniu, a kompetencje innych jego organów (z zastrzeżeniem art. 147 ust. 3 ustawy Prawo bankowe) zostają zawieszone. Mikołowski BS obejmuje zarząd majątkiem BS w Sośnicowicach, wygasają prokury i pełnomocnictwa udzielone przez ten bank. 1 maja Mikołowski BS wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach.