Idea Bank podpisał z Getin Noble Bankiem list intencyjny dotyczący zawarcia transakcji sprzedaży na rzecz GNB pakietu wierzytelności leasingowych oraz pożyczkowych o wartości nominalnej brutto nie większej niż 2 mld zł, nabytych uprzednio od Idea Getin Leasing.

Operacja ma podnieść współczynniki kapitałowe

Intencją stron listu jest doprowadzenie do sprzedaży pakietu wierzytelności do końca grudnia 2020 roku. Spółki planują uzgodnić warunki transakcji i podpisać umowę sprzedaży do końca września. Cena sprzedaży wierzytelności zostanie ustalona przez strony „w drodze negocjacji w oparciu o wyceny sporządzone na potrzeby transakcji, przy czym wyceny te zostaną wykonane przez niezależne firmy specjalizujące się w wykonywaniu wycen wierzytelności" - podano w komunikacie. List intencyjny, o ile nie zostanie przedłużony, wygaśnie 1 stycznia 2021 r.

Bank szacuje, że transakcja przełożyłaby się na poprawę współczynników kapitałowych o około 1.3 pkt proc. Idea od kilkunastu miesięcy nie spełnia wymogów. Na koniec marca miał tylko 150 mln zł kapitału własnego, współczynnik Tier1 wynosił 0,06 proc. a TCR 0,76 proc., co oznacza lukę kapitałową odpowiednio w wysokości 0,85 mld zł i blisko 1 mld zł (byłaby większa, gdyby nie zredukowanie przez władze bufora ryzyka systemowego, na czym skorzystały wszystkie banki).

Kolejna transakcja, konieczna zgoda kuratora

Ważną informacją jest to, że zgodę na przeprowadzenie transakcji wydać muszą nie tylko organy korporacyjne Idea Banku i Getin Noble Banku (co wydaje się formalnością), ale też Bankowy Fundusz Gwarancyjny działający w Idea Banku jako kurator (ma prawo wyrażenia sprzeciwu w 14 dni od podpisania ewentualnej umowy).

To zatem kolejna transakcja, której przeprowadzenie obwarowane jest zgodą BFG. Pod koniec lipca bank podpisał umowę sprzedaży za łącznie 3,25 zł (sic) 65 proc. akcji Idea Money (bank ma teraz 100 proc. walorów) na rzecz Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich oraz Idea Getin Leasing. Do dzisiaj (do czwartku, 14 sierpnia) BFG mógł jako kurator zgłosić sprzeciw wobec tej transakcji, która miała dzięki efektom księgowo-rachunkowym (utraty kontroli nad Idea Money i rozwiązanie odpisów aktualizujących ekspozycje od tej spółki) przynieść zysk łącznie do 300 mln zł.

Pod koniec lipca Idea Bank zawarł z Getin Holdingiem (jego główny akcjonariusz) i LC Corp (spółka zależna Leszka Czarneckiego) list intencyjny dotyczący sprzedaży na rzecz Getin Holdingu i LC Corp 25 proc. akcji Idea Getin Leasingu. Idea Bank oczekuje, że transakcja zwiększy zysk brutto o 100-135 mln zł i wpłynie na poprawę współczynników TCR oraz Tier 1 po 1,3-1,8 pkt proc. w zależności od ostatecznej ceny sprzedaży. Również ta transakcja, o ile zostanie podpisana wiążąca umowa, będzie obwarowana zgodą BFG jako kuratora.

W połowie lipca Komisja Nadzoru Finansowego odmówiła zatwierdzenia aktualizacji planu naprawy Idea Banku. Wskazała, że jego współczynniki kapitałowe są istotnie poniżej wymaganych, a zaprezentowane w planie naprawy założenia i sposoby na osiągnięcie wymogu nie zostały w wystarczający sposób uprawdopodobnione. Wprawdzie na początku akcjonariusze zdecydowali o emisji od 10 do 75 mln akcji z zachowaniem prawa poboru (kapitał dzieli się na 78,4 mln walorów), ale pozyskanie odpowiedniej kwoty – biorąc pod uwagę wspomnianą lukę kapitałową i kurs oscylujący w okolicach 2,2 zł – może być bardzo trudne (bank mógłby zebrać raptem 22-150 mln zł, gdyby cena emisyjna była równa rynkowej). Jeśli jednak nadzorcy zgodzą się na przeprowadzenie przez bank szykowanych trzech transakcji, emisja akcji może być jedynie uzupełnieniem, a nie podstawą wzmocnienia kapitałów Idea Banku.