Spółka zamierza pozyskać z nowej emisji nawet 1 mld zł. Będzie to prawdopodobnie największy debiut giełdowy w tym roku.

Spółka wyemituje do 20 mln akcji nowych i do 7 mln akcji należących dziś do dotychczasowych akcjonariuszy. Ostateczna cena i liczba oferowanych walorów zostaną ustalone do końca miesiąca. Według harmonogramu, spółka 19 marca przedstawi cenę maksymalną, a od 19 do 31 marca potrwa budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Zapisy inwestorów indywidualnych potrwają od 23 do 30 marca.

Pozyskane z emisji środki maja być przeznaczone na zwiększenie akcji kredytowej dla firm (ok. 60 proc. pozyskanych środków), zwiększenie finansowania przez faktoring (10-30 proc.) i przez leasing.

Po ofercie kapitał zakładowy banku będzie się dzielić na prawie 87 mln akcji. Spółka ustaliła już cenę maksymalną i czeka na zatwierdzenie aneksu do prospektu przez KNF, co pozwoli na jej publikacje. Jak informuje zarząd, 15 proc. nowych akcji ma trafić do inwestorów indywidualnych.

Jak czytamy w prospekcie, spółka nie zamierza w najbliższych latach wypłacać dywidendy. "Zarząd będzie rekomendował przeznaczenie zysku za lata 2014, 2015, 2016 w całości na kapitał zapasowy" - komunikuje bank.