Agencja obniżyła ze stabilnych do ujemnych perspektywy sektora bankowego Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii i Szwecji, bo rosnące straty z powodu przeterminowanych spłat kredytów i wyższe koszty finansowania zmniejszą ich zyski. Agencja poprawiła jedynie perspektywy dla włoskich banków z ujemnych na stabilne.

— Pogarszające się warunki działalności przy małym wzroście gospodarczym i wysokich kosztach pożyczania pieniędzy zaszkodzą wzrostowi działalności kredytowej i efektywności pożyczkowej w największych krajach europejskich, zwłaszcza w sektorze przedsiębiorstw — stwierdziła Effie Tsotsani, analityczka w Moody's.

Czytaj więcej

Ile Jacek Kurski zarobił w Banku Światowym? Ministerstwo finansów ujawniło kwotę

Agencja podkreśliła, że po okresie pandemii i w warunkach mniejszego wzrostu gospodarczego zwiększyła się presja na jakość aktywów, rentowność i kapitał ochronny (buforowy), co skłoniło ją do zmiany oceny prognoz dla sektora bankowego. Zmiana oceny oznacza, że agencja spodziewa się krótkoterminowych trudności banków. Generalnie sektor bankowy jest narażony na większe wyzwania wynikające z kryzysu zadłużenia krajów strefy euro.

Agencja utrzymała dla Niemiec najwyższą notę wiarygodności kredytowej Aaa, ujemne perspektywy wskazują jedynie na możliwość pogorszenia się sytuacji kredytowej, zwłaszcza gdyby doszło do większego spowolnienia albo do dużego wstrząsu finansowego. Zmiana perspektywy nie oznacza automatycznej zmiany oceny wiarygodności, wskazuje jedynie na większą możliwość takiej zmiany w przyszłości — wyjaśniła agencja.