W ubiegłym roku poinformowano o ugodzie w wyniku której bank miał zapłacić 2,6 mld dol. za wprowadzanie w błąd inwestorów przy sprzedaży obligacji hipotecznych, jednak władzom udało się zwiększyć odszkodowanie.

Bank poinformował, że już wcześniej zabezpieczył odpowiednią sumę na koszty prawne.

- Dzisiejsze porozumienie dostarczy środki rodzinom, które ich potrzebują najbardziej, pomogą nowojorczykom uniknąć przejmowania domów - powiedział prokurator generalny Eric Schneiderman.

550 mln dol. z zasądzonej kary zostanie przyznane poszkodowanym przez bank w Nowym Jorku.

Kwota jaką zapłaci bank Morgan Stanley za sprzedaż toksycznych papierów nie jest największa.

Bank of America zapłacił 16,65 mld dol.. Podobne porozumienie zawarły też JP Morgan, który zgodził się zapłacić 13 miliardów dolarów oraz Citigroup, które przystało na kwotę 7 miliardów dolarów.

Zabezpieczone rzekomo dobrymi kredytami hipotecznymi papiery wartościowe emitowane przez wielkie instytucje finansowe, które sprzedawano inwestorom w okresie nieruchomościowej hossy przyniosły ogromne straty. Praktyki te były jedną z przyczyn kryzysu, który omal nie doprowadził do załamania się amerykańskiego systemu finansowego.