– W skomplikowanym otoczeniu zewnętrznym, w roku obarczonym efektami wojny w Ukrainie oraz podwyższonej inflacji, grupa PKO BP zwiększała skalę działalności – podkreślały władze banku na konferencji prezentującej wyniki finansowe za 2022 r.

Na wysokość wypracowanego zysku duży wpływ miały pozycje nadzwyczajne, takie jak rządowy program wakacji kredytowych, rosnące ryzyko związane z kredytami we frankach szwajcarskich czy nowy system ochrony banków komercyjnych. Łącznie te obciążenia sięgnęły niemal 5 mld zł (z czego największa pozycja – ok. 3 mld zł – to koszt wakacji kredytowych, z których skorzystało ok. 286 tys. klientów).

Czytaj więcej

Janet Yellen: Nie będzie pakietu ratunkowego dla SVB

W efekcie zysk Grupy PKO BP wyniósł w 2022 r. 3,3 mld zł wobec 4,8 mld zł w 2021 r. Zarząd banku będzie jednak rekomendował, by część tych zarobków (szacunkowo ok. 50 proc.) przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

Z raportu PKO BP wynika, że rośnie liczba ugód zawartych z tzw. frankowiczami, która na koniec 2022 r. sięgała ok. 20 tys. wobec 18,8 tys. na koniec III kw. Władze banku podkreślały, że podobnie wysokie zainteresowanie polubownym porozumieniem utrzymywało się też w styczniu i lutym br. Równocześnie wzrosła liczba pozwów w sprawach CHF – na koniec 2022 r. było ich 20,7 tys. wobec 17,6 tys. kwartał wcześniej.