Millennium: 140 mln zł straty

Bank Millennium odnotował w II kwartale 140,3 mln zł skonsolidowanej straty netto, w porównaniu z 200,3 mln zł straty w analogicznym okresie rok wcześniej.

Publikacja: 26.07.2022 10:49

Millennium: 140 mln zł straty

Foto: Adobestock

Bank Millennium informował wcześniej, że w wynikach za II kwartał utworzy rezerwy na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi w wysokości 467,4 mln zł. Bank oceniał, że w wyniku zaksięgowania kosztów związanych z przystąpieniem do systemu ochrony w okresie tym odnotuje ujemny wynik netto.

- Jestem szczególnie zadowolony z pozytywnego wyniku II kwartału, w którym pomimo rezerw na kredyty walutowe, dzięki dobrym wynikom operacyjnym, bank zaraportowałby pozytywny wynik finansowy, gdyby nie konieczność zaksięgowania kosztów związanych z przystąpieniem do instytucjonalnego systemu ochrony. Do poprawy wyników, mimo rosnących istotnie przychodów, przyczyniła się również prowadzona przez nas ścisła kontrola kosztów - powiedział Joao Bras Jorge, prezes Banku Millennium.

Banki w II kwartale korzystały na dalszym wzroście stóp procentowych NBP. Dzięki temu grupa Banku Millennium odnotowała 1,18 mld zł wyniku odsetkowego, co oznacza wzrost o 80 proc. rok do roku. Z kolei wynik z prowizji wyniósł 206 mln zł i spadł nieznacznie o 1,5 proc. rok do roku.

Saldo rezerw (bez rezerw na sprawy sporne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych), wyniosło w II kwartale 70,7 mln zł.

Koszty polubownych ugód z kredytobiorcami walutowych kredytów hipotecznych wyniosły w II kwartale 110 mln zł, podczas gdy w I kwartale było to 124 mln zł.

- Bank kontynuuje zawieranie ugód z kredytobiorcami hipotecznymi we frankach szwajcarskich. Pomimo niekorzystnych trendów kursowych i rosnących stóp procentowych zawarliśmy w tym półroczu 4 456 polubownych umów z kredytobiorcami frankowymi (2 175 tylko w II kwartale), a liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się o 5 300 (z poziomu 47 600 na koniec 2021 r.) – dodał Joao Bras Jorge.

Bank Millennium informował wcześniej, że w wynikach za II kwartał utworzy rezerwy na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi w wysokości 467,4 mln zł. Bank oceniał, że w wyniku zaksięgowania kosztów związanych z przystąpieniem do systemu ochrony w okresie tym odnotuje ujemny wynik netto.

- Jestem szczególnie zadowolony z pozytywnego wyniku II kwartału, w którym pomimo rezerw na kredyty walutowe, dzięki dobrym wynikom operacyjnym, bank zaraportowałby pozytywny wynik finansowy, gdyby nie konieczność zaksięgowania kosztów związanych z przystąpieniem do instytucjonalnego systemu ochrony. Do poprawy wyników, mimo rosnących istotnie przychodów, przyczyniła się również prowadzona przez nas ścisła kontrola kosztów - powiedział Joao Bras Jorge, prezes Banku Millennium.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Banki
Czy wysokie stopy zaburzają wyniki banków
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Banki
Sbierbank wycofuje kartę kredytową dla dzieci, bo jednorożec miał kolory tęczy
Banki
Nordea wyprała brudne pieniądze Rosjan. Bankowi grozi potężna kara
Banki
Jakim prezesem Banku Pekao będzie Cezary Stypułkowski?
Banki
Pekao ma nowego prezesa. Wcześniej długo stał na czele prywatnego banku
Banki
Polacy nie rzucili się na wakacje kredytowe. Dlaczego?