-Wspomniana koncepcja nie gwarantuje - w naszej ocenie - realizacji podstawowych celów, które przyświecają Kancelarii w związku z pracami nad własnym projektem regulacji. Chodzi tutaj przede wszystkim o zakres podmiotowy przyszłej ustawy. W ocenie Kancelarii zakres ten powinien być znacznie szerszy niż zakłada propozycja ZBP – napisała Kancelaria Prezydenta w oświadczeniu dla PAP. Oceniła też, że kryterium dochodowe nie może być głównym wyznacznikiem możliwości wykorzystania narzędzi prawnych służących restrukturyzacji kredytów.

Jak poinformowano dlatego Kancelaria wyraziła wobec ZBP swoje rozczarowanie, gdyż przedstawioną propozycję ocenia jako dalece niewystarczającą i nieadekwatną do aktualnej sytuacji oraz procesu, jaki został przeprowadzony od czasu podjęcia prac nad projektem regulacji przez KPRP".

Kancelaria podała, że propozycje zawarte w nowej koncepcji ZBP mogą stanowić instrument wsparcia w ułatwianiu "bieżącego rozliczania kredytów dla pewnej grupy kredytobiorców, nie są natomiast na tyle generalne, aby Kancelaria Prezydenta RP mogła wykorzystać je bezpośrednio w przygotowywaniu ostatecznego projektu regulacji".

Pod koniec maja Związek Banków Polskich przedstawił nową propozycję sektora bankowego dotyczącą restrukturyzacji kredytów walutowych. Według propozycji, banki byłyby gotowe przewalutować kredyty i część kosztów tej operacji wziąć na siebie. Oferta skierowana miała być do kredytobiorców, którzy na ratę wydają ponad 70 proc. miesięcznych dochodów. Związek Banków Polskich szacował, że koszt przewalutowania kredytów mieszkaniowych według tej propozycji wyniesie od 1,6 mld zł do 2,7 mld zł, przy założeniu, że wszystkie uprawnione osoby skorzystają z programu.

W kancelarii prezydenckiej trwają prace nad ostateczną wersją projektu tzw. ustawy frankowej.