Za podwyżką stóp o 25 pb. głosowało pięciu członków Komitetu Polityki Pieniężnej. Czterech pozostałych chciało podwyższyć główną stopę do 0,75 pb. Komitet zagłosował również za tym, by zacząć zmniejszać warty 895 mld funtów portfel aktywów. Bank Anglii podniósł główną stopę już w grudniu z 0,1 proc. do 0,25 proc. Rynek zaczyna wycenia już kolejne podwyżki i spodziewa się, że w grudniu sięgnie ona 1,5 proc.

Do zacieśniania polityki pieniężnej skłania go przede wszystkim inflacja. Bank Anglii spodziewa się, że w kwietniu sięgnie ona 7,25 proc.