Na początku czerwca zarząd PKO BP zarekomedował przeznaczenie na dywidendę 1,25 mld zł, czyli 1 zł dywidendy na akcję, a na kapitał zapasowy ma trafić 2,5 mld zł. Dywidenda jest jednak warunkowa. Taki podziału zysku nastąpi pod warunkiem, że do 8 grudnia 2016 roku bank nie przejmie kontroli nad bankiem lub innym podmiotem sektora finansowego przez bezpośrednie lub pośrednie nabycie pakietu akcji ani nie nabędzie uprawnienia i nie zaciągnie obowiązku takiego przejęcia kontroli oraz nie nastąpią zmiany regulacyjne lub zmiany zaleceń nadzorczych wpływające na wymogi w zakresie funduszy własnych banku.

W 2015 roku bank miał 2,61 mld zł skonsolidowanego zysku netto.