Czarne chmury zbierają się nad europejskimi bankami. Indeks Europe Stoxx Banks spadł od początku roku już o 33 proc. (przez rok o 43 proc.), a wśród najmocniej tracących banków były włoskie Monte Paschi (76 proc.), UniCredit (62 proc.), brytyjski RBS i niemiecki Deutsche Bank (po 45 proc.). Wśród powodów tak znacznej przeceny wymienia się bardzo niskie stopy procentowe w strefie euro (i ryzyko dalszych obniżek), obawy o gospodarcze skutki Brexitu, duży udział niespłacanych kredytów (dotyczy to włoskich banków) i zaangażowanie niektórych banków w ryzykowne derywaty.