Luksemburski regulator (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) zatwierdził dzisiaj Prospekt Emisyjny Podstawowy dotyczący emisji listów zastawnych PKO BH o wartości 4 mld euro. - Program umożliwia nam oferowanie listów zastawnych kwalifikowanym inwestorom z rynku europejskiego, gdzie widzimy duży popyt ze strony funduszy inwestycyjnych, banków oraz firm ubezpieczeniowych na listy zastawne. Dzięki niemu możemy rozszerzyć i zdywersyfikować bazę inwestorów, którzy są potencjalnie zainteresowani objęciem naszych papierów – mówi Rafał Kozłowski, prezes PKO BH.

W ramach programu PKO BH może prowadzić emisję hipotecznych listów zastawnych w dowolnej walucie. Łączna wartość listów zastawnych pozostających w obrocie wyemitowanych w ramach programu nie może przekroczyć 4 mld euro, przy założeniu, że wartość jednego listu będzie wynosić minimum 100 tys. euro. Program przewiduje, że listy zastawne emitowane w jego ramach mogą być notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.

PKO BH wyemitował w czerwcu i kwietniu listy zastawne warte po 500 mln zł. Zarząd sygnalizował parę tygodni temu, że przygotowuje się do rozpoczęcia kolejnej emisji.

Globalnym koordynatorem i głównym współaranżerem zaakceptowanego programu jest Société Générale Corporate & Investment Banking, współaranżerami są: Deutsche Bank, J.P. Morgan oraz PKO Bank Polski, zaś dealerami: Société Générale Corporate & Investment Banking, Deutsche Bank, J.P. Morgan, PKO Bank Polski oraz Landesbank Baden-Württemberg.

Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Giełdy w Luksemburgu (www.bourse.lu) oraz na stronie PKO Banku Hipotecznego (www.pkobh.pl/bank-hipoteczny-en/investor-relations/international-covered-bonds-issue-programme/).