Rok 2017 był drugim po przejęciu kontroli nad Nest Bankiem przez brytyjski fundusz AnaCap. W pierwszym roku zarząd przygotował bank do wzrostu, tworząc nową markę oraz rozbudowując ofertę, z kolei w 2017 r. oczekiwano znacznego rozwoju.

Rok wzrostu biznesu

Bank zapewnia, że jego strategia produktowa znalazła odzwierciedlenie w sprzedaży, bo obecnie udziela dziesięciokrotnie więcej kredytów miesięcznie niż sprzedawał jeszcze dwa lata temu. - Nest Bank w ostatnich dwóch latach skupiał się na segmencie mikrofirm i w 2017 r. zrealizował potrojenie wartości sprzedaży kredytów w stosunku do 2015 r., przy jednoczesnym podwojeniu jej rentowności – mówi Agnieszka Porębska-Kość, dyrektor Zarządzająca Obszarem Bankowości Przedsiębiorstw i Finansowania.

Dodaje, że było to możliwe między innymi dzięki zbudowaniu od nowa oferty produktów kredytowych, zmianie modelu zarzadzania ryzykiem i automatyzacji procesu kredytowego - dzięki czemu przedsiębiorca może otrzymać decyzję kredytową w kilka minut. Drugim czynnikiem tak dynamicznego wzrostu był rozwój kanałów dystrybucji, zarówno jakościowy jak i ilościowy. Bank rozpoczął także budowanie swojej obecności w obszarze finansowania gospodarstw rolnych oraz wdrożył finansowanie zabezpieczone polskimi i europejskimi instrumentami gwarancyjnymi.

Ważnym elementem jest nowy segment consumer finance. – Tę linię biznesową stworzyliśmy w Nest Banku od zera. Rozwija się bardzo szybko i obecnie stanowi już 50 proc. wolumenu sprzedaży kredytowej Nest Banku – zauważa Bartłomiej Babicz, dyrektor zarządzający Obszarem Bankowości Detalicznej.

Bank nastawił się na akwizycję klientów z RORami i lokatami, przez internet pozyskał w 2017 r. ponad 120 tys. nowych klientów i blisko 2 mld zł nowych depozytów. – W 2017 r. rozpoczęliśmy również budowanie bankowości relacyjnej i dwukrotne zwiększyliśmy udział klientów z wpływami wynagrodzeń do banku. Zrealizowaliśmy ten cel dzięki wzrostowi rozpoznawalności marki, ale również uruchamiając specjalne oferty lokat dla klientów z wpływem wynagrodzenia, udostępniając darmowe wpłatomaty, wdrażając płatności mobilne Android Pay i specjalne oferty promocyjne przygotowywane np. wspólnie z VISA – dodaje Agnieszka Porębska-Kość.

Co ciekawe Nest Bank jest jednym z niewielu banków w Polsce, który rozbudowuje, i to dynamicznie, sieć placówek. Obok 57 oddziałów własnych bank ma już ponad 150 placówek franczyzowych na terenie całego kraju.

- Bardzo istotne jest to, że nasze działania przełożyły się na wzrost jakości portfela kredytowego banku. Jednocześnie bank utrzymuje jeden z najwyższych wskaźników adekwatności kapitałowej T1 w sektorze. To wszystko składa się na wysoki, lecz stabilny, bezpieczny i rentowny wzrost Banku – dodaje Bartosz Chytła, prezes Nest Banku.

W 2016 r. bank miał jeszcze słabe wyniki finansowe. O tym jaki pod tym względem był 2017 r. przekonamy się wiosną, po publikacji przez bank raportu rocznego.

Autopromocja
#NowaRp.pl

Znacznie więcej niż wiedza

ZAPRENUMERUJ

Plany na nowy rok

- Bank w kolejnych latach nadal planuje zwiększać swoje udziały rynkowe. Planujemy eksplorować segment spółek i rozszerzyć ofertę dla firm większych niż mikroprzedsiębiorstwa, jednak zachowując wszystkie przewagi konkurencyjne jak np. szybkość procesu wypracowane dla mikroprzedsiębiorstw. Jednocześnie nowatorska oferta produktowa oraz większa aktywność w kanałach digital pozwoli się nam skupić się na zaspokojeniu potrzeb nowego dla banku segmentu klienta, w szczególności wykorzystując lukę pomiędzy finansowaniem bankowym i pozabankowym – dodaje Agnieszka Porębska-Kość. Podkreśla, że bank będzie utrzymywać kanał internetowy jako główny sposób pozyskania nowych rachunków osobistych i kont firmowych. - Ponad 70 proc. sprzedaży tego produktu pochodzi teraz z Internetu, będziemy ten kanał usprawniać i optymalizować wprowadzając ułatwienia dla klienta w rodzaju niedawno wprowadzonej wideoweryfikacji – zaznacza.

Odrębnym dużym projektem będzie ruszająca właśnie linia produktów inwestycyjnych, umożliwiających efektywne oszczędzanie osobom o różnym doświadczeniu inwestycyjnym.

- W 2018 r. będziemy rozwijać ofertę inwestycyjną – wprowadzimy kolejne produkty inwestycyjno-ubezpieczeniowe, specjalnie wyselekcjonowane i dopasowane do potrzeb rodzin. Ruszymy ze sprzedażą funduszy inwestycyjnych i lokat strukturyzowanych za pośrednictwem Agenta Firmy Inwestycyjnej – dodaje Agnieszka Porębska- Kość.

Bank zaznacza, że wyczekiwanym przez niego wdrożeniem będzie premiera aplikacji internetowej i mobilnej. Jest ona silnie związana z wchodzącą w życie dyrektywą PSD2, wymuszającą na wszystkich graczach nowe standardy usług płatniczych. – W pierwszej połowie roku udostępnimy naszym klientom zupełnie nowe rozwiązanie internetowe i mobilne – zapowiada Małgorzata Adamczyk, dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej. Nowy system będzie bazował na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, w tym na otwartych interfejsach umożliwiających bankowi sprawny rozwój i integrację z systemami i aplikacjami partnerów zewnętrznych.

– Zaowocuje to bardziej dynamicznym rozwojem usług i oferty dodanej banku zarówno do kont, jak i docelowo do kredytów. Już na etapie budowy nowego systemu integracja z partnerami zewnętrznymi z obszaru Fintech następuje na nowych, przyszłościowych zasadach. Nowy system będzie z jednej strony pełen nowoczesnych rozwiązań, w tym w zakresie usług płatniczych, oferty oszczędnościowej. Z drugiej strony przykładaliśmy ogromną wagę do doświadczenia naszego klienta. Szykujemy rozwiązania intuicyjne, przyjazne, łatwe w obsłudze oparte o cenioną przez klientów klasykę – dodaje Małgorzata Adamczyk.