KNF przyjęła dzisiaj politykę dywidendową dla banków na 2022 r., która – zgodnie z naszymi informacjami sprzed paru dni – bazuje na tej obowiązującej w 2021 r. Otwiera to drogę kilku bankom do wypłat atrakcyjnych dywidend w nowym roku.

Nadzór utrzymał trzy progi wypłat: do 50 proc. zysku z 2021 r., do 75 proc. i do 100 proc. Wymogi dotyczące kapitałów pozostały generalnie niezmienione. Nowością jest wprowadzenie dodatkowego zalecenia kapitałowego w ramach filaru II (P2G, ang. Pilar 2 Guidance), które wyznaczane jest w ramach stress-testów przez KNF i uwzględnia od teraz także ryzyko stopy procentowej banków (głównie chodzi o wzrost stóp w kontekście wielkiego portfela hipotek złotowych, które mają zmienne oprocentowanie uzależnione od stawek WIBOR). Dotyczy to banków chcących wypłacać 75 proc. i 100 proc. zysków. Utrzymano tzw. kryteria K1 i K2, które obniżają potencjał dywidendowy banków obciążonych hipotekami frankowymi.