Urząd KNF wskazuje, że 22 października w Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej wyznaczające na terenie UE zamienniki dla wskaźników referencyjnych z rodziny LIBOR CHF (w Polsce dotyczy to głównie 415 tys. umów hipotek frankowych wartych prawie 95 mld zł).

Jako zamienniki wyznaczone zostały wybrane wskaźniki referencyjne z rodziny SARON Compound wraz z odpowiednią korektą wynikającą z historycznych różnic między tymi wskaźnikami a LIBOR CHF (przedstawia je tabela). Zmiana wynika z faktu, że z końcem tego roku z obrotu na światowym rynku finansowym zniknie wskaźnik LIBOR CHF.

Od 1 stycznia 2022 r. we wszystkich umowach kredytowych, w których stosowane są wskaźniki z grupy LIBOR CHF oraz w instrumentach finansowych niemających dzień wejścia w życie rozporządzenia KE odpowiednich klauzul awaryjnych, będą stosowane wskaźniki referencyjne z grupy SARON. UKNF dodaje, że wskaźniki referencyjne z rodziny SARON spełniają wszystkie wymogi regulacyjne w odniesieniu do metody ich opracowywania określone w przepisach BMR oraz są wpisane na listę wskaźników referencyjnych z krajów trzecich, które są dopuszczone do stosowania na terenie UE.

Czytaj więcej

Bliżej rozwiązania problemu znikającej stawki LIBOR

Wprowadzenie SARON do trwających umów kredytowych nie będzie wymagało zmieniania ich treści, czyli np. aneksowania. „Kredytobiorcy będą kontynuować spłatę swoich zobowiązań z zastosowaniem SARON-u, przy zachowaniu pozostałych zasad” – podkreśla UKNF, który rusza z kampanią informacyjną w tej sprawie skierowaną do kredytobiorców.

Wskaźniki SARON są zalecanymi m.in. przez Narodowy Bank Szwajcarii następcami wskaźników LIBOR CHF. Są one wpisane na listę wskaźników referencyjnych prowadzoną przez Europejski Urząd Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Spełniają wszystkie wymogi prawa europejskiego dotyczące jakości opracowywania wskaźnika referencyjnego.

Szczegóły stosowania zamiennika dla LIBOR CHF w indywidualnej umowie kredytu powinny zostać przekazane kredytobiorcy przez bank. UKNF chce, aby banki podjęły aktywne działania komunikacyjne skierowanych do klientów, w tym także profesjonalnych, w których poinformują o związanych ze stosowaniem zamiennika zmianach w wykonywaniu umów po dacie 1 stycznia 2022 r. Kilka dni temu pisaliśmy, że sektor bankowy przygotowuje się do uruchomienia kampanii informacyjnej, głównie poprzez bankowość elektroniczną i strony internetowe.

Czytaj więcej

Duże zamieszanie może ominąć frankowiczów. Co zastąpi LIBOR?