Nadzwyczajne walne zgromadzenie PKO Banku Polskiego zdecydowało dzisiaj o powołaniu Tomasza Kuczura i Bogdana Szafrańskiego do rady nadzorczej banku. Kandydatów tych zgłosił minister aktywów państwowych Jacek Sasin, czyli przedstawiciel Skarbu Państwa, głównego akcjonariusza mającego 29 proc. akcji i głosów. Poza tym odwołali dzisiaj z rady nadzorczej Zbigniewa Hajłasza, dzień wcześniej zaś z zasiadania w radzie zrezygnował Piotr Sadownik.

Rada Nadzorcza PKO BP, zgodnie ze statutem banku, może liczyć od pięciu do 13 członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. Liczbę członków rady nadzorczej ustala uprawniony akcjonariusz, czyli Skarb Państwa. Obecnie rada nadzorcza banku składa się z 11 osób.

Czytaj więcej

W bankach tli się nadzieja na odmianę frankowego losu

Przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego wyznacza uprawniony akcjonariusz spośród powołanych członków rady, od czerwca są nimi odpowiednio Maciej Łopiński i Wojciech Jasiński. Do kompetencji rady nadzorczej w PKO BP należy m.in. powoływanie i odwoływanie prezesa oraz członków zarządu banku.

Tomasz Kuczur i Bogdan Szafrański nie mają doświadczenia w bankowości. Kuczur jest prawnikiem i politologiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Akademii Bydgoskiej (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego). Uzyskał tytuł doktora nauk prawnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Ma stopień doktora habilitowanego uzyskany na Uniwersytecie Wrocławskim z zakresu nauk społecznych, specjalizacja systemy polityczne. Profesor nadzwyczajny na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Szafrański to ekonomista i amerykanista, ekspert w zakresie zarządzania strategicznego finansami, rynku kapitałowym, polityki i gospodarki w USA oraz relacji polsko-amerykańskich. Doktor nauk o zarządzaniu uzyskany na Wydziale Zarządzania UW, ma zdany egzamin Chartered Financial Analyst (CFA) na poziomie II. Jest absolwentem University of California Irvine, gdzie studiował w Merage School of Business uzyskując tytuł Master of Business Administration (MBA) w dziedzinie finansów. Wcześniej studiował na Wydziale Zarządzania UW oraz Wydziale Handlu Zagranicznego SGH oraz ekonomię na studiach doktoranckich na University of California Los Angeles. Pracował w USA w Kalifornii w firmach m.in. Western Digital Corporation, Advanced Photonics, Inc. i Xsirius Superconductivity, Inc. Był członkiem, a następnie przewodniczącym rady nadzorczej Polam Credit Union w Los Angeles. W latach następnych był m.in prezesem grupy kapitałowej ZEM Celma S.A., wiceprezesem ds. finansów i administracji w Kapsch Telecom Sp. z. o.o., w telekomunikacyjnym joint venture (National Grid, Energis, PKP) Energis Polska Sp. z o.o. był wiceprezesem ds. strategicznej współpracy udziałowców, był dyrektorem ds. strategii i rozwoju w Tel-Energo S.A., wiceprezesem ds. finansów w PKP Cargo S.A., doradcą zarządu Petrolot Sp. z o.o. ds. restrukturyzacji finansów, oraz członkiem zarządu ds. finansowych i ekonomicznych w PLK S.A.