Przypomnijmy, że w lutym Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ustaliła łączny poziom składek banków na BFG w 2021 r. na 2,23 mld zł, to o 30 proc. (0,95 mld zł) mniej niż w 2020 r. Z tego 1 mld zł przypadnie na fundusz gwarancyjny, a 1,23 mld zł na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków, zatem wymiar składek na te fundusze obniżył się odpowiednio o 37 proc. i 23 proc. (w 2020 r. wynosiły odpowiednio 1,58 mld zł i 1,60 mld zł).

Warto zwrócić uwagę, że roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji musi być zaksięgowana w całości w I kwartale. W przypadku opłaty na fundusz gwarancyjny roczna składka jest równo dzielona i księgowana w każdym z czterech kwartałów.

BNP Paribas podał, że wszystkie opłaty na BFG w I kwartale wyniosły go 103,7 mln zł, czyli o 30 proc. (44 mln zł) mniej niż rok temu. Opłata na fundusz przymusowej restrukturyzacji wyniosła 90,2 mln zł, a składka na fundusz gwarancyjny 13,6 mln zł.

Alior nie podał łącznych składek, ale tylko te na fundusz przymusowej restrukturyzacji, która w całości będzie zaksięgowana w I kwartale: wyniosła 48,4 mln zł, czyli o 25 proc. mniej niż rok temu. Zakładając, że opłata na fundusz gwarancyjny zmalałaby proporcjonalnie jak na rynku, spadek wyniósłby 37 proc., do około 15 mln zł (w samym I kwartale).