Nadal jednak Bank udziela kredytów na 100 proc. wartości nieruchomości i utrzymuje na dotychczasowym poziomie ich koszt.

Oprócz kredytów przeznaczonych na cele mieszkaniowe (w tym na spłatę kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank) oferuje też inne produkty zabezpieczane hipoteką.

W ubiegłym roku bank uruchomił centra hipoteczne, które specjalizują się w sprzedaży tych produktów.