Zysk netto sektora bankowego w I kwartale 2021 r. wyniósł 1,9 mld zł. To więcej niż rok temu o 43 proc. – wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. W samym marcu zysk netto sektora wyniósł 550 mln zł, rok temu było 443 mln zł straty, która wynikała ze skokowego wzrostu rezerw na rozpędzającą się wtedy pandemię. To właśnie niższe odpisy (wyniosły w I kwartale 1,95 mld zł, mniej o 40 proc. niż rok temu) umożliwiły dużą poprawę zysku. Do tego dołączyły niższe o 6 proc. koszty administracyjne (pracownicze spadły o 2 proc. a pozostałe o 10 proc.) niż rok temu, co jest zasługą głównie obniżonych w tym roku składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Poprawa zysku w I kwartale była możliwa pomimo spadku całkowitych przychodów operacyjnych netto o 7 proc., do 16,8 mld zł. Wynik odsetkowy z powodu cięcia stóp 10,9 mld zł, czyli spadł 15 proc. Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 4,08 mld zł, urósł zatem o 14 proc.

Co ciekawe NBP nie skorygował jeszcze istotnie rezultatu sektora bankowego w 2020 r. Według poprzednich danych wynosił 7,5 mld zł i 6,9 mld zł (w danych publikowanych w marcu i kwietniu). Uwzględniały one wstępny wynik netto PKO BP z 2020 r. wynoszący 2,65 mld zł. Jednak od dwóch tygodni wiadomo, że największy polski bank zanotował w 2020 r. 2,56 mld zł straty netto (różnica wynosi więc około 5 mld zł), będącej skutkiem rozliczenia planowanych kosztów ugód z frankowiczami (zdecydowało o tym walne zgromadzenie).