Bank Wojenno-Przemysłowy (BWP) zajmował 83 miejsce pod względem wielkości aktywów. Oceniane one są na 73,3 mld rubli (4,36 mld zł), z czego 30 mld rubli (1,8 mld zł) to pieniądze Rosjan na lokatach.

Bank centralny wyjaśnia powody odebrania licencji BWP: „bank ten nie przestrzegał prawa w zakresie przeciwdziałania legalizacji (prania) dochodów z przestępstw; finansowania terroryzmu w części dotyczącej przedstawiania informacji do organów nadzoru bankowego".

Władze BWP bronię się przed decyzją Banku Rosji. Wystąpiły do Prokuratora Generalnego oraz złożyły pozew do sądu arbitrażowego Moskwy przeciwko decyzji wydanej przez bank centralny. uważają, że nie ma po temu podstaw, a bank działał prawidłowo.

Jednak sytuacja w BWP od dawna była niedobra. 16 września bank centralny wprowadził tam zarząd tymczasowy oraz ograniczenia do otwierania przez osoby fizyczne lokat i przelewów pieniędzy.