Idea Bank zawarł umowę kupna od Getin Noble Banku 1700 akcji imiennych Biura Informacji Kredytowej. Kupione akcje stanowią 10,93 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki i dają taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na walnym. Przed transakcją Idea Bank nie posiadał akcji Biura Informacji Kredytowej. Przeniesienie akcji nastąpi w dniu ustalonym przez strony, ale nie później niż do 23 grudnia 2016 r. Dywidenda z kupowanych akcji za rok obrotowy 2016 przysługiwać będzie Getin Noble Bankowi.

Wartość transakcji to 50 mln zł. W komunikacie na początku grudnia GNB wskazywał, że transakcja będzie miała wpływ na jego wynik finansowy, ale wtedy nie podano, jaka będzie jej wartość. Z informacji banków wynika, że w poprzednich latach całość zysków BIK trafiała do akcjonariuszy w formie dywidendy.

 

Sprzedaż akcji przez GNB to kolejny krok mający na celu wzmacnianie kapitałów tego banku, szóstego pod względem wielkości aktywów w Polsce. BIK ma 11 akcjonariuszy, którymi są banki (oprócz GNB także BGŻ BNP Paribas, Citi Handlowy, DNB Bank Polska, Bank Millennium, Bank Pekao, BZ WBK, mBank, PKO BP, ING Bank Śląski i Związek Banków Polskich). BIK współpracuje ze wszystkimi instytucjami z sektora bankowego w Polsce (z 39 bankami komercyjnymi, z 560 bankami spółdzielczymi, dwoma bankami zrzeszającymi, z 42 SKOK oraz z 41 firmami z sektora pożyczkowego). Dzięki temu w bazach BIK znajdują się informacje o 137 mln rachunków oraz o 23,3 mln osób.