To pokłosie wcześniejszej decyzji KNF o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez HFT Brokers. Firma na zakończenie działalności maklerskiej ma czas do 26 czerwca.

Dlaczego KNF zdecydowała się wybrać akurat BM Alior Banku?- W ocenie Komisji Nadzoru Finansowego, przeniesienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem przez HFT Brokers Dom Maklerski do Biura Maklerskiego Alior Bank należycie zabezpieczy interesy osób, do których należą przedmiotowe aktywa – czytamy w komunikacie.