fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fiskus odpowiada tylko za realne szkody

Przedsiębiorca domagający się od Skarbu Państwa odszkodowania za skutki błędnych decyzji podatkowych musi udowodnić, że poniósł szkodę, wykazać jej wysokość oraz związek przyczynowy (między szkodą i decyzją)
Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 20 lutego 2008 r. (II CSK 435/07). Kończy on sprawę wniesioną przeciwko Skarbowi Państwa (dyrektorowi urzędu kontroli skarbowej) o odszkodowanie za szkody wyrządzone dziesięcioma decyzjami ustalającymi VAT. UKS wydał je w 1997 r. po przeprowadzeniu kontroli w spółce akcyjnej mającej wówczas status zakładu pracy chronionej. Wynikało z nich, że firma ta zalega z zapłatą VAT na 1 mln 336 tys. zł. Decyzje te zostały utrzymane w mocy w II instancji, a Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi spółki na te orzeczenia. Sprawa trafiła na wokandę Sądu Najwyższego wskutek rewizji nadzwyczajnej pierwszego prezesa SN dotyczącej wyroku NSA.SN uchylił wyrok NSA. Stwierdził, że w kwestionowanych decyzjach zastosowano z rażącym naruszeniem prawa przepis wówczas nieobowiązujący. Ostatecznie w sierpniu 2002 r. Izba Skarbowa wydała dziesięć decyzji, w których ustaliła zaległość w VAT za objęte nimi okresy.W wyniku starań sp...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA