fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Pożyczkę można zabezpieczyć zastawem rejestrowym

Ewelina Orlińska-Kiedroń prawnik w Kancelarii Radcy Prawnego Joanna Szanser–Smagacz w Krakowie
Rzeczpospolita
Zastaw rejestrowy to jeden ze sposobów ochrony roszczeń, które mogą wynikać z niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy przez kontrahenta. Najczęściej wykorzystują go pożyczkodawcy i kredytodawcy
W odróżnieniu od zabezpieczenia hipotecznego zastaw rejestrowy pozwala na wykorzystanie poszczególnych składników majątku, które mogą się stać zabezpieczeniem.Zatem nie tylko nieruchomości mogą stanowić przedmiot zabezpieczeń (jak przy hipotece). Warto wiedzieć, że wierzytelności można także zabezpieczać zastawem rejestrowym na rzeczach ruchomych, takich jak choćby samochód.Na czym polega zastaw Zastaw rejestrowy jest zbliżony do hipoteki, jest także prawem akcesoryjnym, czyli jest ściśle związany z wierzytelnością, którą zabezpiecza. Inaczej niż hipoteka – może być ustanowiony na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych, a zabezpieczona wierzytelność może być wyrażona zarówno w złotych, jak i w walucie obcej.Zastaw rejestrowy zabezpiecza odsetki, roszczenia uboczne wskazane przez strony w umowie zastawniczej oraz koszty zaspokojenia zastawnika mieszczące się w sumie wymienionej we wpisie zastawu.Zastaw rejestrowy jest szczególną ka...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA