fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Równość płci a wysokość składek polis ubezpieczeń komunikacyjnych

Beata Mrozowska radca prawny, kancelaria Hogan Lovells
Rzeczpospolita
Nowe przepisy spowodują zindywidualizowanie sposobów określania wysokości składek poprzez wzrost znaczenia bezszkodowego przebiegu w ubezpieczeniach komunikacyjnych, zaś wywiadu medycznego w życiowych
Stosowanie kryterium płci przy dokonywaniu oceny ryzyka miało kluczowe znaczenie w działalności ubezpieczeniowej ze względu na rolę, jaką płeć spełniała w obliczaniu składek ubezpieczeniowych. W szczególności płeć miała znaczenie przy obliczaniu składek w ubezpieczeniach na życie i w ubezpieczeniach rentowych, w prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych, na wypadek niepełnosprawności, utraty dochodu, a także ubezpieczeniach komunikacyjnych i wypadkowych.Zróżnicowanie składek ze względu na płeć było oparte na statystyce prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Niewątpliwie prowadziło to do tego, że przy nabywaniu niektórych usług ubezpieczeniowych przedstawiciele obu płci płacili składki o różnej wysokości. Zdaniem Trybunału Europejskiego sytuacja ta była niezgodna z podstawową zasadą Unii Europejskiej – równego traktowania mężczyzn i kobiet w dostępie do towarów i usług.W konsekwencji 14 grudnia 2012 r. Sejm uchwalił now...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA